8192
An error occurred in script '/home/svillpvk/public_html/svgas_cpanel/mysql_connect.php' on line 15: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
Date/Time: 3-26-2023 06:28:02

Array
(
)


Свиленград Газ
НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

Свиленград - Метан станцияГазоразпределителното дружество "Свиленград-Газ" АД е създадено и регистрирано съгласно действащото законодателство в края на 2008 година с основен предмет на дейност проучване , проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи - ниско , средно и високо налягане , поддръжка и ремонт на газови уредби , уреди и съоръжения , свързани с използването на природен газ на територията на Община Свиленград и продажба на природен газ.

Свиленград - Метан станция От началото на 2009 г. "Свиленград-Газ" АД е носител на лицензии за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за обособената територия на Община Свиленград , издадени от Държавната комисия за енергийно водно регулиране. Лицензиите са издадени за срок от 35 години с възможност за удължаване на тяхното действие.
Дружеството осъществява дейността газоснабдяване на територията на Община Свиленград , извършвайки доставка и продажба на природен газ до крайни потребители.

Свиленград Основна цел на "Свиленград-Газ" АД е да извършва ефективно и качествено обслужване на потребителите както по отношение на доставките на природен газ , така и по произтичащите от това основни задължения - услуги и консултации.
В офиса на дружеството на адрес : пл. "Свилена" , х-л. "Свилена" ет.1 ап.2 се обслужват както клиентите ни , така и потенциалните потребители. В него те могат да се запознаят с процедурите по включването им към газоразпределителната мрежа , условията за доставка на природен газ , различни газови уреди за бита , консултации и информация за използването на природен газ.

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0886798847, 0884015717, 0877515870

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

21.05.2021 „ СВИЛЕНГРАД-ГАЗ “ АД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение /пренос/ и снабдяване с природен газ на територията на Община Свиленград за регулаторен период 2021 – 2025 год.

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!