НАЧАЛО НОВИНИ ЦЕНИ ПРОВЕРКА НА СМЕТКА ДОКУМЕНТИ КОНТАКТИ

ВАЖНО,за всички клиенти на „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ“ АД!

На основание Решение Ц- 14/28.09.2018г. на КЕВР, ръководството на „СВИЛЕНГРАД-ГАЗ“АД утвърди от 01.10.2018г.нови цени на природният газ, без начислен ДДС и акциз, както следва:

1.Промишлени клиенти

а. до 100000 нм годишна консумация:

-цена за снабдяване   6.09 лв.

- цена за доставка   803.53лв.

             - цена за разпределение  205.50лв.

обща цена: 1015.12лв.

  б. до 200000 нм годишна консумация:

- цена за снабдяване  6.09 лв.

- цена за доставка  803.53лв.

           - цена за разпределение  186.23лв.

обща цена: 995.85лв.

в. над 200000 нм годишна консумация:

- цена за снабдяване 6.09 лв.

- цена за доставка  803.53лв.

           - цена за разпределение  157.51 лв.

обща цена: 967.13лв.

2.Обществено-административни и търговски клиенти:

а. до 10000 нм3 годишна консумация:

– цена за снабдяване  9.53 лв.

– цена за доставка  803.53 лв.

           – цена за разпределение  271.37 лв

обща цена   1084.43лв

б. до 20000 нм3 годишна консумация:

– цена за снабдяване  9.53 лв.

– цена за доставка  803.53 лв.

           – цена за разпределение 253.67 лв

обща цена  1066.73 лв

 в. над 20000 нм3 годишна консумация:

  – цена за снабдяване  9.53 лв.

                                                                                       – цена за доставка  803.53 лв.

            – цена за разпределение  228.69 лв

обща цена  1041.75 лв

3. Битови клиенти:

      – цена за снабдяване  42.43 лв.

                                                                                       – цена за доставка   803.53 лв.

            – цена за разпределение  269.91лв

обща цена 1115.87 лв

4. Цени за присъединяване към ГРМ:

          – промишлени клиенти  3147 лв.

                                                                 – обществено-административни и търговски клиенти  2129 лв

                                                                                           – битови клиенти  415 лв

Свиленград Газ - Сервиз и поддръжка

0888515694; 0878620332; 0878620404

Свиленград Газ - Молби, жалби, сигнали и предложения
Свиленград Газ - Актуално

11.07.2018 Промени в проект "Дезире " за битова газификация!

Проверка на сметка

Номер на разходомер:
Код: Покажи сметка

Свиленград - Бензиностанция - Метанстанция

Карта на метанстанциите в България

Свиленград Газ - Карта на метанстанциите в България
2011 © Всички права запазени!